Doa Pagi Permohonan

Pagi-pagi benar kuhadapkan hatiku kepadamu, ya Allah kami. Perintah-perintah-Mu adalah terang bagiku di dunia. Patutlah kami hidup adil dan suci, sebab Engkau, Allah kami yang benar, harus kami muliakan.
Dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah permohonan kami.
Ingatlah, ya Tuhan, sekalian orang yang Nadir di sini dan yang bersama kami bcrdoa kepadamu: peliharalah kiranya mereka dalam kuasamu; berkatilah umatmu, warisanmu yang suci. Berilah damai kepada dunia, kepada gerejamu, kepada pemerintah kami dan kepada seluruh negara kami, sebab luhur dan jayalah Namamu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s